Bloghttp://fekiac.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskKto dnes učí na našich univerzitách? (fekiac)Diskusie o sprísnení akreditačných kritérií pri garantovaní študijného programu vychádzajú z niekoľkých vážnych predpokladov. Jedným z nich je ten, že jeho kvalitu má zabezpečiť dostatok profesorov, resp. docentov (nielen priamych garantov), pričom sa kladie dôraz hlavne na ich plný úväzok a výučbu jadrových predmetov. V tomto je zahrnutý ďalší predpoklad, že totiž garanti kvality by mali predstavovať kvalitu samotnú, čo je celkom logické a správne. Generačne je zrejmé, že sa to momentálne týka prevažne akademických pracovníkov po 50-tke, kde hrajú prím tzv. 68-čkári (ako kultúrny fenomén). Poďme teda uvažovať nad tým, či súčasný slovenský akademický personál tieto nároky spĺňa a zamerajme sa na humanitné a spoločenské vedy, ku ktorým mám blízko.Mon, 18 Mar 2013 12:15:11 +0100https://fekiac.blog.sme.sk/c/323650/Kto-dnes-uci-na-nasich-univerzitach.html?ref=rssKoniec akademickej slobody? K navrhovaným akreditačným kritériám (fekiac)V týchto týždňoch sa v slovenskom akademickom prostredí dejú dosť dôležité veci. Len pred pár dňami (5. 2. 2013) prijala Akreditačná komisia (AK) návrh zmien v doterajších kritériách akreditácie pri posudzovaní študijných programov, možnosti habilitácií a inaugurácií, hodnotenia výskumu pri komplexných akreditáciách a začlenenia vysokých škôl. Predseda AK predloží návrh ministerstvu školstva, aby sa mohli vyjadriť aj reprezentácie vysokých škôl (teda Študentskej rade VŠ, Rade VŠ, Slovenskej rektorskej konferencii).Thu, 14 Feb 2013 10:00:00 +0100https://fekiac.blog.sme.sk/c/320792/Koniec-akademickej-slobody-K-navrhovanym-akreditacnym-kriteriam.html?ref=rss